Pavasara koncerti vecvecākiem

Vecmāmiņ, vecmāmiņ rūpju tev daudz,

Vienmēr kāds tevi vien meklē un sauc.

Vecmāmiņ izvāri gardumu mums,

Vecmāmiņ pastāsti pasaku mums.

 

Vectētiņ atpūties mums tevis žēl,

Tā jau pat naktī tu strādāsi vēl.

Pasēdi vectētiņ , tagad tev mēs,

Dziedāsim dziesmiņu , cik katrs spēs.

 

Marta mēnesis PII “Varavīksne” ir īpašs. Jau par tradīciju kļuvušas vecvecāku pēcpusdienas, kad ciemos tiek gaidīti ļoti mīļi ciemiņi – mūsu bērnu vecvecāki. Atkal satikšanās, kopā būšana, mīļu vārdu teikšana, dziesmu dziedāšana sasilda vecvecāku sirdis.

Bērni ļoti gaidīja ciemos vecvecākus, jo bija ļoti pacentušies- sagatavojuši dāvaniņas, mācījušies dejas un dziesmas, dzejoļus un iestudējuši muzikāli teatrālu uzvedumu,  ko vēlējās parādīt ciemiņiem.

7.marta pēcpusdienā ar muzikāli teatrālu uzvedumu savus vecvecākus iepriecināja grupas “Cālēni” un “Bitīte” bērni .

Grupas “Cālēni” bērni iestudēja pasaku “Kukulītis”.

 

Grupas “Bitīte” bērni iestudēja pasaku “Vecīša cimdiņš”.

 

 

 

 

8.marta pēcpusdienā ar muzikāli teatrālu uzvedumu savus vecvecākus iepriecināja grupas “Saulīte” un “Mārīte” bērni .

Grupas “Saulīte” bērni iestudēja teatrālu uzvedumu par “Zaķīšu ģimeni”.

 

Grupas “Mārīte” bērni iestudēja pasaku “Vecīša cimdiņš”.

 

 

 

Vecvecāki līdzdarbojās kopā ar mazbērniem, dejojot, spēlējot instrumentus, ejot rotaļās un ritmizējot. Kad pasākums bija izskanējis,  vakars turpinājās katram savā grupiņā, cienājoties ar garšīgo cienastu, tēju un priecājoties par atkal kopā sanākšanu.

Arī mazāko grupu “Lācēni” un “Pasakas” vecvecāki tika iepriecināti ar video formāta muzikālu sveicienu no saviem mīļajiem mazbērniem.

 

 

Vecvecāku acīs mirdzēja prieks un lepnums par savu mazbērnu sniegumu,  arī paši bērni bija ļoti saviļņoti par mīļo viesu klātbūtni. Šādi kopā būšanas mirkļi ir patiesāki  un neatsveramāki par visiem pasaules labumiem kopā ņemtiem.

Paldies , mīļie vecvecāki, ka ieradāties un padarījāt mūsu ikdienu īpašāku.

 

Šai dienā īpašajā,

Visi smaidi Jums!

Lai skumjas jūs nezināt,

Pat mazos ēnu mākoņus.

Lai vienmēr acis spīdētu,

Un smaids no lūpām nepazūd!

 

Skip to content