PII “Varavīksne” rūķu labie darbi

Labu darbu  paveica rūķi no  PII “Varavīksne”.

Neskatoties uz to, ka joprojām ir ārkārtēja situācija valstī, saistībā ar Covid-19, mēs nedrīkstam piemirst par labiem darbiem un varam iepriecināt cits citu!

Arī šogad, mēs  atsaucāmies uz Latvijas Sarkanā krusta Latgales komitejas sekretāres,
Jaunatnes nodaļas vadītājas  Evas Rubenes  aicinājumam!

Mūsu bērnudārza mīļie un čaklie rūķi- bērni un pedagogi,  sagatavoja 56 apsveikuma kartiņas Rēzeknes pansionāta iemītniekam ,lai kopīgi iepriecinātu pensionāru sociālo pakalpojuma centra iemītniekus arī šajos Ziemassvētkos!