Priecīgus Līgo svētkus!

PII “Varavīksne” darbinieki, audzēkņi un viņu ģimenes!

Lai Jāņu zāļu smarža, Līgo dziesmas un Jāņu nakts ugunskuru siltums dod spēku un vieno mūs! Lai sirsnīga kopā būšana un tradīcijām bagāta līgošana! Priecīgus svētkus!

Skip to content