Radošā darbnīca „Akmens pārvērtības”

Atnāk laiks, un daudzi aizmet

savu krāsu pelēko,

akmens neatdod nekam

savu krāsu pelēko.

Vari mazgāt, berzt un pāršķelt –                       

pelēks bij un pelēks paliks.

Tikai skaties – nu ir gludāks,

tikai skaties – nu ir spožāks,

tikai skaties – akmens smaida

pelēku un siltu smaidu.

(V. Ļūdēns. Ceturtie svētki. Pelēkās krāsas septiņi svētki)

Darbošanās ar dabas materiāliem tuvina bērnus dabai, kā arī rada  lielāku interesi par to vākšanu un izmantošanu. Kā vienu no dabas materiāliem, bērnu patstāvīgai radošai darbībai izvēlējāmies akmeņus. Bērni kopā ar vecākiem meklēja plakanas formas akmeņus un nesa tos uz bērnudārzu. Sanāca interesanta akmeņu kolekcija. Pēc bērnu ierosmes pelēkie akmeņi varētu pārtapt par krāsainiem.  Akmeņu apgleznošana ir interesanta nodarbe, jo rezultāts ir ātrs, košs un pārsteidzošs. Zīmēšana uz akmens rosina iztēli, fantāziju un māca kombinēt krāsas.

Šīgada 18. un 19. augustā skolotājas organizēja radošo darbnīcu „Akmens pārvērtības”.  Pelēkie akmeņi nonākot  mazo bērnu rokās  pārvērtās par mārītēm, minjoniem, zemenītēm utt.  Šī nodarbe bērniem nesa prieku, gandarījumu par paveikto. Bērni stāstīja par savām izjūtām, kādas radās darbojoties ar akmeņiem.

            Pēc radošā darba, bērni aktīvi piedalījās dažādās akmentiņu rotaļās: “Akmentiņi spēlē”, “Akmens skulptūras” u.c.

          Paši mazākie bērni muzicēja ar akmeņiem, mazos akmentiņus izmantoja mūzikas instrumenta – šeikerīša pagatavošanai. Pēc tam ar tiem gāja jautrā rotaļā “Saulīte un lietus”.

Liels paldies audzēkņu vecākiem, grupu skolotājām, mūzikas un sporta skolotājām par sadarbību!