Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes „Varavīksne” darba organizācija līdz ārkārtējās situācijas beigām

Saskaņā ar 07.05.2020. Grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un atbilstoši 2020.gada 8.maija Rēzeknes pilsētas domes lēmumam Nr.1201 “Par obligāto sagatavošanu pamatizglītības apguvei Rēzeknes pilsētas izglītības iestādēs ārkārtas situācijas laikā”,

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde „Varavīksne”

 līdz ārkārtējās situācijas beigām strādās šādā režīmā:

  • Darbosies dežūrgrupas, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu likumiskajiem pārstāvjiem, kas paši nevar nodrošināt bērnu pieskatīšanu.
  • Tiek atjaunota obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu (piecgadīgo un sešgadīgo bērnu) sagatavošana pamatizglītības ieguvei klātienē bērnu grupās „Bitīte” un „Mārīte”.
  • Tiek nodrošinātas attālinātas mācības, ja bērna likumiskie pārstāvji ir nolēmuši, ka obligātajā izglītības vecumā esošs bērns neapmeklēs izglītības iestādi ārkārtējās situācijas laikā.
  • Sagatavošanas grupu bērnu vecāki dokumentus varēs saņemt maija beigās (28.-29.maijā) pie grupu skolotājiem vai individuāli pie iestādes vadītājas, iepriekš vienojoties par laiku un kārtību ar iestādes vadītāju.

 

Ar cieņu,

PII „Varavīksne”

vadītāja N.Maksimova

t.28302959, 64622831

 

Skip to content