Sniega dienas Rēzeknē

 

NOLIKUMS

Sniega dienas pasākumam Krasta ielas promenādē

MĒRĶIS UN UZDEVUMI

  • Sniega diena tiek rīkota ar mērķi pievērst uzmanību ziemas sporta veidiem un aktivitātēm, piekopt latviešu tradīcijas.
  • Sniega dienas moto “ Senlatviešu Meteņdiena”
  • Veidot draudzīgas saites starp ģimenēm un jauniešiem.
  • Rādīt iespēju ģimenēm kopā pavadīt brīvo laiku, atpūsties no ikdienas rūpēm.
  • Veicināt ģimeņu un jauniešu piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs un veicināt iesaistīšanos veselību veicinošos pasākumos.

 

NORISES LAIKS UN VIETA
           Sniega dienas pasākumi notiks 2022. gada 6. februārī Rēzeknes valstspilsētas Krasta ielas promenādē no plkst. 11:00 līdz plkst. 14:00.

DALĪBNIEKI
Sniega dienas pasākumos piedalās bērni, jaunieši, ģimenes kopā ar bērniem bez vecuma ierobežojumiem.

Piedaloties pasākumā, katrs dalībnieks ir atbildīgs par epidemioloģisko drošības noteikumu ievērošanu, sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstī. Dalībnieki var piedalīties pasākumā ar sadarbspējīgu Covid–19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Atbildīgā persona par epidemioloģisko drošības pasākumu ievērošanu – Edgars Unzuls, tel. 28362698.

 

SACENSĪBU VADĪBA UN NOTEIKUMI

            Sniega dienas pasākumu organizē un vada Rēzeknes valstspilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar ARPC “Zeimuļs” un Rēzeknes valstspilsētas Jauniešu domi.
Dalībniekiem, ierodoties pasākuma vietā, jāreģistrējas sportiskajām aktivitātēm. Aktivitāšu veikšanas secība pēc dalībnieku vēlēšanās.

PROGRAMMA

  • Senlatviešu Meteņdienas tradīcijas;
  • Jautras un sportiskas aktivitātes;
  • Braukšana ar sniega motociklu;
  • Zupas vārīšana.

PIETEIKUMI
Iepriekšējā pieteikšanās nav nepieciešama. Pasākuma dienā, pirms sportisko aktivitāšu sākuma, visām komandām un individuāliem dalībniekiem pasākuma norises vietā  ar savu parakstu jāapliecina, ka tiks ievērotas drošības prasības pasākuma norises vietā, kā arī par to, ka par savu veselības stāvokli, savu bērnu drošību un veselību atbild katrs dalībnieks personīgi.

 

CITS

Piedaloties pasākumā, dalībnieki apliecina, ka piekrīt savu personas datu izmantošanai pasākuma protokolos, pasākuma laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai publiskajos materiālos.
Pasākuma organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi sacensību vajadzībām.

Pasākumu organizatori neuzņemas atbildību par dalībnieku traumām vai nelaimes gadījumiem pasākuma laikā.

 

 

Skip to content