SVEICIENS LATVIJAS VALSTS 102. DZIMŠANAS DIENĀ!

 

SVEICIENI GAIDĀMAJOS VALSTS SVĒTKOS

 

Šajā svētku nedēļā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti un

dāvāsim trīs darbus Latvijai –

                   teiksim labus vārdus,

                          iedegsim svecīti sava nama logā un lai kur mēs atrastos,

                                   18.novembrī vakarā kopā dziedāsim valsts himnu!

 

Latvietis jau vēsturiski ir patriots – vēlējies dzīvot un dzīvojis savā zemē, kopis to, aris, sējis un vācis ražu. Mēs, savā pilsētā, esam vienoti nospraužot mērķus un darot gan lielus, gan mazus darbus. Novēlam ikvienam justies piederīgiem savai pilsētai, savai valstij. Esiet lepni par ikvienu labo darbu, kas paveikts ikdienā,   jo Latvija – tie esam mēs!

Lai mums izdodas noticēt sev,

dot ticību citiem un iedvesmoties lieliem darbiem!

 

Tev mūžam dzīvot, Latvija (Vilis Plūdonis)

Tev mūžam dzīvot, Latvija,

Kā saulei, kas mirdz debess klajā!

Tu jauna zvaigzne zvaigznājā,

Kas nule uzlēkusi tajā.

 

Tev mūžam dzīvot, Latvija,

Kā jūrai, kas tev šalc pie kājām!

Pats Dievs sensenis svētīja

Še tavas āres mums par mājām.

 

Tev dzīvot mūžam, Latvija,

Kā jūrai lepni, saulei cēli!

Tu mūsu māte dārgaja,

Mēs tavas meitas, tavi dēli.

 

Tev dzīvot mūžam, Latvija,

Tu tēvzeme mums Dieva dotā!

Lai latvju tauta apvienotā

Aug spēkā, slavā, daiļumā!…

 

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienu apsveicam mūsu iestādes jubilāru pirmsskolas skolotāju Vitu Čistjakovu 25 gadu darba jubilejā.

Vita Čistjakova ir apbalvota ar Rēzeknes pilsētas domes Pateicības rakstu  par godprātīgu,  apzinīgu darbu, par ieguldījumiem iestādes attīstībā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content