SVEICIENS LATVIJAS VALSTS 104. DZIMŠANAS DIENĀ!

SIRSNĪGI SVEICIENI LATVIJAS VALSTS 104. DZIMŠANAS DIENĀ!

Šajā svētku nedēļā domāsim labas domas par savu zemi, tautu un valsti un

dāvāsim trīs darbus Latvijai –

teiksim labus vārdus,

iedegsim svecīti sava nama logā un lai kur mēs atrastos,

18.novembrī vakarā kopā dziedāsim valsts himnu!

Sagaidot Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienu apsveicam mūsu iestādes jubilārus:

pirmsskolas skolotāju Allu Ludboržu 30 gadu darba jubilejā,

pirmsskolas skolotāja palīgu Ināru Boiko 30 gadu darba jubilejā,

veļas pārzini Svetlanu Kondakovu 25 gadu darba jubilejā.

Iestādes darbinieki ir apbalvoti ar Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības pateicības rakstiem  par godprātīgu,  apzinīgu darbu, par ieguldījumiem iestādes attīstībā.

Sirsnīgi sveicieni Latvijas proklamēšanas  104.gadadienā!

Kur zemi lai krāšņāku rastu,

kam skaistākas dziesmas lai dzied,

kā zemi pie dzintara krasta,

kā zemi, kur ābeles zied.

Tā zeme ir dzimtene mana,

te izaugt un dzīvot man ļauts.

Ik puķe tās vārdu man zvana,

šo zemi par Latviju sauc.

(Anna Sakse)

        Grupas ,,Lācēni” bērni un skolotājas

Mīļi sveicam Latvijas svētkos!

Vēlam Latvijai saules mūžu.

Dievs, svētī Latviju:

Zemi, cilvēkus, valodu,

Dziesmu un ticību,

Godaprātu un darba tikumu;

uzturi mūs dzīvus,

Dari mūs brīvus-

Garā un pateicībā,

Cilvēka vārda cienīgus

Latviešus

Tēvzemē un pasaulē.

3.grupas ‘’Cālēni’’ pedagogi un bērni.

3.grupas “Cālēni” 18.novembra svinības. Apsveicām mūsu mīļo Latviju darinot skaistas apsveikuma kartiņas, skaitot dzejoli, dziedot dziesmas un dejojot polku. Cienàjāmies no pašu gatavotas kūkas. Bērniem tas bija liels notikums, kurā iepazina Latvijas kultūru, tradīcijas, vēsturi un svètku nozīmi. Saules mūžu Latvijai! Sveic 3.grupa.

Visskaistākās dziesmas un dejas šodien mēs veltījām Latvijas 104. dzimšanas dienai. Vissirsnīgākā dāvana savai dzimtajai zemei ir mūsu tradīciju saglabāšana un godāšana. Svētku turpināšana nav iedomājama bez garšīgas tortes un kopā pasēdēšanas pie  svētku galda.

Skip to content