Svētki 16.07. un 21.07.

Smilšu un ūdens svētki gr. ,,Lācēni” 16.07.

Smilšu un ūdens svētki gr. ,,Pasaka” 16.07.

Smilšu un ūdens svētki gr. ,,Cālēni” 16.07.

Smilšu un ūdens svētki gr. ,,Mārīte” 16.07.

 

 

Sporta svētki