Talantu konkursa „ Katrs bērns ir talantīgs“ fināls

Maziņš esmu es

Ātri augšu es

Tā kā mīkla pāri abrai

Ātri rāpšos es.

               Maziņš esmu es

               Aši stiepšos es

               I par tēvu ,i par māti

               Garāks būšu es.

Maziņš esmu es

Valdnieks kļūšu es

Cilvēks labākais tad būšu

Es uz pasaules.

Mūsu iestādē šogad norisinājās konkurss „ Katrs bērns ir talantīgs! “ ar mērķi motivēt bērnus attīstīt savus talantus, veicināt radošo izaugsmi un atbalstīt talantīgus bērnus, radīt iespēju dažāda vecuma bērniem parādīt sevi un savu prasmi uzstāties publikas priekšā.

Konkursā piedalījās 25 bērni. Pusfināli grupās notika no 2024.gada  29. janvāra  līdz 2.februārim.

Fināls tika organizēts14.02.2024., kurā piedalījās 10 iestādes izglītojamie.

Ikdienā mēdzam teikt – talantīgs cilvēks. Katrs ar to saprot kaut ko mazliet savu. Katrs cilvēks ir apveltīts ar individuālām īpašībām un unikālām spējām, kas viņu atšķir no citiem. Jau no agras bērnības ir jāpaskaidro savam bērnam, ka viņš ir unikāls. Ir ļoti svarīgi, lai vecāki spētu likt bērnam sajust, ka viņš ir svarīgs. Nākotne un veiksme visās dzīves jomās būs atkarīga no tā, kāds “es” tēls bērnā iedibinās no bērnības.

Ir zināms, ka katrs bērns ir talantīgs savā veidā. Talants ir kā pērle čaulā. Dažreiz čaumalas ir atvērtas, un šajā gadījumā bērna talants ir acīmredzams: viņš skaisti zīmē, dzied, raksta dzeju, mūziku un prātā pievieno trīsciparu skaitļus. Un tas ne vienmēr būs mākslinieks, mūziķis vai matemātiķis. Tas varētu būt izcils pavārs, talantīgs frizieris, brīnišķīgs automehāniķis, jurists, agronoms, veterinārārsts, skolotājs utt. Bet dažreiz čaumalai ir jāpalīdz attaisīties. Jo daudzveidīgākas ir bērnu aktivitātes, jo veiksmīgāka ir bērna daudzveidīgā attīstība. Talants katrā bērnā nobriest savā veidā. Taču recepte, kā palīdzēt attīstīt talantus, ir ļoti līdzīga: sirsnīgas attiecības, uzticēšanās, mīlestība un pieaugušo interese.

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” kolektīvs izsaka lielu pateicību vecākiem, kuri palīdz attīstīt savu bērnu talantus un piedalījās mūsu rīkotajā konkursā -“Katrs bērns ir talantīgs “ .  Konkursa finālam tika izvirzīti 14 dalībnieki . Diemžēl četri no dalībniekiem fināla dienā nevarēja ierasties un savus priekšnesumus mums sniedz 10 dalībnieki :

Loeta Degle ( gr. “Bitīte”) ; Anna Timofejeva ( gr.”Cālēni”); Emīlija Zubkova ( gr. “Saulīte”); Matvejs Litvjakovs ( gr. “Cālēni”); Elīna Čalune ( gr. “Bitīte”); Darja Jermolajeva ( gr. “Saulīte); Polina Aļošina ( gr. “Bitīte); Artūrs Kairovs ( gr. “Cālēni”); Kristaps Rubulnieks ( gr. “Mārīte”); Ritvars Čuhnovs ( gr. “Mārīte”).

Bērni skaitīja dzejoļus, dziedāja dziesmas, rādīja akrobātiku un daiļvingrošanas elementus,  adīja ar pirkstiem, locīja origami, rādija karatē elementus, spēlēja ģitāru un pat gatavoja ēst.

Bērnu priekšnesumus vērtēja žūrija, četru cilvēku sastāvā, kurā bija:

PII “Varavīksne” iestādes vadītāja –  Nataļja Maksimova ;

PII “Varavīksne” iestādes padomes pārstāvis un Olimpiskā centra valdes locekle –  Jekaterina Meirāne;

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Izglītības pārvaldes pirmsskolas iestāžu speciāliste – Natālija Ančupāne;

Jāņa Ivanova Rēzeknes Mūzikas skolas skolotāja, komponiste un vairāku bērnu dziesmu grāmatu autore – Sandra Mežore.

            Palīdzēt bērniem justies droši un jautri bija ieradusies Tuta – mūzikas skolotāja Diāna Brence. Kamēr žūrija veica svarīgo pienākumu , izvērtēja dalībnieku sniegumu, Tuta, kopā ar bērniem un vecākiem, jautri rotaļājās, dziedāja un dejoja.

 

Pēc rezultātu apkopšanas , žūrija lēma:

1. vieta – Polina Aļošina

 

2. vieta – Kristaps Rubulnieks

 

3. vieta – Anna Timofejeva

3. vieta – Ritvars Čuhnos

 

4. vieta – Artūrs Kairovs

 Visi bērni saņēma veicināšanas balvas.

Paldies žūrijas locekļiem, iestādes darbiniekiem, kuri piedalījās konkursa tapšanas procesā. Un vēlreiz sakām lielu paldies vecākiem par aktīvu dalību konkursā un kopēju darbu mūsu bērnu gaišas nākotnes būvēšanā.

Mēs visi esam talantīgi!

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content