Teātra dienas „Reiz dzīvoja…”

Teātra dienas „Reiz dzīvoja…”

Skatos izrādi un man prātā nāk šādas domas:
Kā tie aktieri tā māk spēlēt visvisādas lomas?
Vakar tīģeris, bet, skat, šodien mazs un mīlīgs mincis,
Vakar šausmīgs laupītājs, šodien – daiļš un smaidīgs princis.
Aktieri ir brīnums īsts, dziesmas dzied un griežas dejā,
Un pa vidu arī runā.
Tāpēc viņiem aplaudējam.

Teātris – mākslas veids, kas ļauj brīvi un radoši izpausties. Izmantojot teatralizāciju kā darbības veidu, pirmsskolas vecuma bērniem attīstas dažādas prasmes un iemaņas, valoda, veidojas bērnu savstarpējās attiecības un saskarsme. Bērniem ir iespēja izspēlēt dažādas situācijas un ļauties piedzīvojumiem, pielāgot atribūtus un maskas, mainot balss intonāciju pārtapt dažādos tēlos.
Mūsu iestādē izveidojas tradīcija organizēt teātra dienas vasarā un izrādes rādīt svaigā gaisā. Gr. “Mārīte”, gr. “Bitīte” un gr. “Cālēni” bērni iestudēja izrādi “Ežuka jaunais katliņš”. Paši sadalīja lomas. Kopā ar skolotāju izgatavoja un sarūpēja nepieciešamos atribūtus, palīdzēja veidot afišu. Mazie aktieri iejutās dažādos tēlos: bija gan Ezis, Lapsēni, Lācēni, gan Zaķēni. 14.07.23. savu aktiermeistarību rādīja citu grupu klātesošajiem bērniem.
Un gr. “Saulīte” rādīja teātra izrādi pēc V. Sutejeva pasakas motīviem “Zem sēnītes”. Bērniem bija prieks un gandarījums iejusties aktieru lomās. Pēc izrādes visi bērni tika aicināti uz kopīgu jautru deju! 
Bērni un iestādes darbinieki ar sajūsmu uzņēma jauno aktieru spēli. Esam kļuvuši bagātāki ar spilgtām emocijām un interesantām idejām!

Skip to content