Tēvu diena

,,  Mans tētis visu var”

Tēvs ir  katram bērnam savs,

Tāpēc, ka tas tētis tavs.

Mīļākais un jaukākais,

Foršākais un stiprākais.

Iemāca tas visu ko,

Katram bērnam svarīgo.

 Stāsta jokus arī tas.

Spēlēs līdzi darbojas.

Skriet tad arī ejam mēs ,

Kurš gan mūs vairs panākt spēs.

Tētis man vislabākais,

Vienmēr uz šīs pasaules!

Tēvu dienas pēcpusdiena  PII ,, Varavīksnes’’ bērniem un viņu tēviem izvērtās ļoti rosīga. Šogad tēviem bija iespēja pierādīt, ka viņi ir visforšākie, vislabākie, vismīļākie,   visstiprākie. Kopīgi sadarbojoties bija jādodas uz piedzīvojumu zemi. Pa ceļam bērniem un tēviem nācās doties cauri ,,Sasveicināšanās stacijai”, “Iesildīšanās stacijai,,,  Spēka vīru stacijai”, ,, Makšķernieku stacijai” un pat  ,, Mednieku stacijai”.

 Bija sirsnīgi un aizkustinoši vērot, kā bērni samīļo savus tēvus, kā tēvi samīļo savus bērnus… Lai arī steidzīgajā ikdienā pietiek laika mīļumbrīžiem!

Paldies tēviem, kuri ieradās un  aktīvi piedalījās mūsu mazajā piedzīvojumu ceļojumā.

Tēvs ģimenē rada drošību, aizsardzību un stabilitāti.

Tēva spēcīgais raksturs un padoms ir kā bāka,

Kas dod bērnam gaismu, pašapziņu un iekšējo spēku visai dzīvei!

Sveicam Tēvu dienā!

”PIE TAVAS ROKAS, TĒTI,

ES ESMU MAZS UN SĪKS.

 MAN TAVU LIELO PLAUKSTU

 SPĒKS, ATBALSTS VAJADZĪGS.’’

                                     GRUPAS ‘’SAULĪTE’’ AUDZĒKŅI, SKOLOTĀJAS

Skip to content