Trešdien, 26. augustā, plkst. 10.00 PII “Varavīksne” sporta laukumā notiks bērnudārza 55 gadu jubilejas jautrs pasākums audzēkņiem svaigā gaisā

Trešdien, 26. augustā, plkst. 10.00

PII “Varavīksne”  sporta laukumā

notiks bērnudārza 55 gadu jubilejas jautrs  pasākums

audzēkņiem svaigā gaisā  .

/ievērojot KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK NODROŠINĀTAS COVID – 19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PRASĪBAS RĒZEKNES PILSĒTAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ „VARAVĪKSNE”/

 

Skip to content