Vecāku nedēļa

Viena no izglītības iestādes funkcijām ir sadarbība ar izglītojamo vecākiem un atbalsta sniegšana bērnu izglītošanā un audzināšanā. Mūsdienu kompetenču pieejas kontekstā vecāku loma bērnu izglītošanas un audzināšanas procesā kļūst arvien lielāka. Ar plašāku informāciju par vecāku lomu pirmsskolā un skolā var iepazīties SKOLA 2030 internetvietnē: https://www.skola2030.lv/vecakiem .

Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vecāki aktīvi piedalās iestādes dzīvē un dažādos iestādes organizētajos pasākumos. Paldies vecākiem par aktīvu dalību savu bērnu attīstības veicināšanā un iestādes dzīvē.

Viena no sadarbības ar vecākiem forma ir vecāku nedēļu organizēšana. Šī gada februāra otrajā nedēļā Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” vidējo un sagatavošanas grupu izglītojamo vecāki tiek aicināti piedalīties vecāku nedēļas pasākumos. Pieteikties dalībai vecāku nedēļas pasākumos vecāki var pie grupu skolotājām.

Vecāku nedēļa grupā “Cālēni”:

 

       

 

 

                     

 

Vecāku nedēļa grupā “Mārīte”:

 

 

 

 

 

Vecāku nedēļa grupā “Bitīte”:

 

 

Vecāku nedēļa grupā “Saulīte”:

 

 

Skip to content