VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA 16.10.2023.-22.10.2023.

 

VESELĪBAS SPORTA NEDĒĻA 16.10.2023.-22.10.2023.

 

 

 

Jau 12 .gadu pēc kārtas Latvijā norisinās Latvijas Veselības sporta nedēļa. Veselības nedēļas galvenā ideja ir mudināt dažādas sabiedrības kategorijas: bērnus, jauniešus, strādājošus, seniorus, vairāk iesaistīties fiziskās aktivitātēs, sniegt stimulu, lai pēc Veselības nedēļas cilvēki vairāk sportotu patstāvīgi.

Latvijas Veselības sporta nedēļu jeb MOVE Week organizē Latvijas Tautas sporta asociācija sadarbībā ar Starptautisko Sporta un Kultūras asociāciju (ISCA). Tas ir ikgadējs Eiropas mēroga pasākums, kura mērķis ir popularizēt veselīgu dzīvesveidu un iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku sportiskās, veselīgās un fiziskās aktivitātēs. Tā tiek organizēta, lai sniegtu informāciju un veidotu izpratni, ka fiziskās aktivitātes ir neatņemama veselīga dzīvesveida sastāvdaļa un viens no labākajiem un lētākajiem slimību profilakses veidiem un piedāvātu fizisko aktivitāšu dažādību un dot iespēju piedalīties aktivitātēs ar mērķi, lai tās kļūtu par ikdienas dzīves sastāvdaļu, kā arī dot iespēju Latvijas iedzīvotājiem kopā ar ģimeni un draugiem pavadīt laiku, aktīvi atpūšoties. 

Arī mūsu bērni  jau vairākus gadus ņem dalību šajā pasākumā un popularizē aktīvu dzīvesveidu. Šajā mācību gadā pievērsām uzmanību daudzpusīgai kustībai ar pasākumu ciklu “SPORTO UN ESI VESELS !”, kur visas nedēļas garumā aktīvi darbojāmies.

Nedēļas sākumu, sākām  ar rīta vingrošanas kompleksu , kur bērni  mūzikas pavadījumā paši rādīja vingrojumu, runājām par  veselību ,, Kāpēc ir jāēd veselīgi ?” ,  Bērni kopīgi gatavoja  augļu salātus, piedalījās konkursā ,, Mazgā rokas pareizi”, pārrunājām par roku mazgāšanas nozīmi, veidojām paši plakātu ,,Kāpēc ir jāsporto ?”. Bērni apmeklēja ,,boulinga staciju”, tālāk devās uz ,, lekšanas staciju , ripināja bumbiņas skaitot līdz ,,10’’, un spēlēja iemīļoto spēli ,, Mednieki un pīles”. Devāmies  rudens pārgājienā ,skaitot soļus, mēs  nogājām – 4245 soļus!  Bērni vēroja  rudens  dabas  skaistumu, apskatīja pilsētas  nozīmīgākos objektus: Māras pieminekli, Rēzeknes Sāpju Dievmātes Romas katoļu baznīcu, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domi, Centrālo bibliotēku, Latvijas pastu, Festivāla parku,  kā arī jautri pavadīja laiku, aktīvi darbojoties.

Liels paldies  visiem pedagogiem  par pasākuma organizēšanu!

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content