Veselības veicināšanas nedēļa „Dari- zini -uzzini- mini!” 09.05.22.- 13.05.22

No 09.05.22. līdz 13.05.2022. notika Veselības veicināšanas nedēļa „Dari-  zini -uzzini- mini!”  ESF projekta Nr. 9.2.4.2/I/16/064 “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Rēzeknes pilsētā” ietvaros, kuru organizēja biedrība “Eņģeļi ar mums”.

AKTIVITĀŠU PROGRAMMA „Dari-zini-uzzini-mini!”

 

PII

DATUMI
09.05.22 10.05.22. 11.05.22 12.05.22. 13.05.22.
 

VARAVĪKSNE”

Interaktīvā nodarbība

„ Es- maziņš , bet veselīgs!”

 

Dz. Gribuste

 

Nodarbības ar psihologu

„Emociju luksofors”

 

N.Melne

Izzinošā nodarbība

 

Fiziskās  aktivitātes

„Sporto-vesels”

 

T.Tokareva

Mācību brauciens

SIA Cukurella

Meistarklase

„Cukurellas brīnumi”

Izbraukšanas laiks

 

Nodarbība ar logopēdi

„ Jautrās skaņās- vārdiņš top”

 

 I.Muhamberga

 

Radošā nodarbība

„Veselībnieks”

 

I.Sondore

Praktiskā nodarbība

”Krāsainie gardumiņi “

 

K. Jermakova

 

Informatīvi izzinoša  nodarbība “Zobiņu  zinības”

 

V. Mežore

09.05.22. – Interaktīvā nodarbība “Es maziņš, bet veselīgs!”, vada Dz. Gribuste un radošā nodarbība “Veselībnieks”, vada I. Sondore

Interaktīvajā nodarbībā “Es-maziņš, bet veselīgs!”  bērni noformēja savu stādu podiņus un pēc izvēles iesēja  kumelītes vai dilles, jo tie ir ļoti veselīgi augi.

 

 

 

 

Radošajā nodarbībā “Veselībnieks”, kuru vadīja I. Sondore, bērniem tika izstāstīts par emocijām un piedāvāts no piepūšamajiem baloniem izveidot savu emociju – “Smaiduli”. Balons tika piepildīts ar miltiem un aizsiets, piesieti mati no diegiem. Šī mantiņa bērniem ir kā antistresa bumbiņa, kuru izmīcot bērnam rodas pozitīvas emocijas.

 

 

 

10.05.22. – Nodarbības ar psihologu “Emociju luksafors” (izzinošā nodarbība), vada N. Melne un praktiskā nodarbība “Krāsainie gardumiņi”, vada K. Jermakova

        Ciemos bija atnākusi lapsa Una. Pārbaudīja  bērnu prasmi atpazīst emocijas un parādīt tās, pastāstīt kādos apstākļos tās rodas. Lapsa uzsvēra, cik  svarīgi ir teikt labus vārdus, komplimentus, prast  pateikties. Dusmoties nav slikti, jāprot atbrīvoties no dusmām, kaut arī tas nav viegli.

 

 

Nodarbībā “Krāsainie gardumiņi” bērni pārliecinājās, ka našķi var būt arī veselīgi. Pagatavoja krāsainus augļu iesmiņus. Tas bija veselīgi, skaisti, interesanti. Bērniem patika apģērbties kā īstiem pavāriem, jo ēdienu gatavošanā ir svarīgi ievērot higiēnas noteikumus.

 

 

11.05.22. – Fiziskās aktivitātes “Sporto vesels”, vada T. Tokareva

         Bērniem ļoti patika jautrās stafetes. Sportot- tas ir veselīga dzīvesveida pamats un interesants brīvā  laika pavadīšanas veids. Audzēkņi saprata, cik svarīgas ir prasme darboties komandā, lai gūtu sasniegumus un uzvaru.

 

 

 

12.05.22. – Mācību brauciens uz Dricānu pag. kultŗas namu SIA Cukurella. Meistarklase “Cukurellas brīnumi”

           Ceļot tas brīnišķīgi, jo īpaši, ja ir iespēja kaut ko jaunu apgūt un iemācīties. Konditore Velga bērniem novadīja radošo meistarklasi, iemācīja pagatavot našķus popkūciņas ar savām mazajām rociņām. Pašu pagatavotie našķi ir garšīgāki par pirktajiem veikalos.

 

13.05.22. – Nodarbība ar logopēdi “Jautrās skaņās – vārdiņš top”, vada I. Muhamberga

Nodarbības sākumā bērni iepazinās ar logopēdi. No piedāvātajiem burtiem bērniem jāizvēlas sava vārda pirmo burtu un nosaukt tā skaņu. Logopēde piedāvāja bērniem noklausīties pasaku par mēli. Klausoties pasaku bērni izpildīja artikulācijas vingrinājumus (lūpām, mēlei), kā arī elpošanai. Bērni aktīvi līdzdarbojās ar logopēdi.

 

Informatīvi izzinoša nodarbība “Zobiņu zinības” ar V. Mežori

          Skolotāja Vita uz nodarbību atnāca ar zaķi Fredi, kuram ir skaisti, balti zobi. Bērniem bija jānosauc, kas ir tie draugi, kas palīdz zobiem būt veseliem. Bija arī jautras rotaļas un loto. Skolotāja uzdeva mājas darbu –zobgraužu kalendāru, kur katru dienu jānosvītro, cik mikrobu un zobgraužu ir uzvarēts.

 

Skip to content