Virtuālā lekcija par 2-3 gadīgo bērnu vecumposma raksturojumu un attīstības īpatnībām, arī agrīno diagnostikunotiku 28.septembrī (otrdien) plkst.18:30

            Cienījamie vecāki, pirmsskolas skolotāji!

                   Katra bērna attīstība noris citādāk – reizēm straujāk, reizēm kavējas, reizēm negaidīti pēkšņi.  Tomēr vecumposma attīstības secība ir negrozāma, tās gaitu nav iespējams paātrināt. Visam savs laiks.
Tāpēc
svarīgi laicīgi izprast vecumposma atšķirības un zināt, kas ir pats būtiskākais bērna attīstībā katrā no tiem.
Vēlamies uzrunāt Jūsu div/trīsgadīgo bērnu vecākus, lai sniegtu kodolīgu un noderīgu informāciju   par bērnu vecumposma raksturojumu un attīstības īpatnībām, arī agrīno diagnostiku.
Tas ļaus vecākiem uzzināt, kam jāpievērš īpaša uzmanība, lai bērns harmoniski attīstītos un gūtu panākumus dzīvē.

Rēzeknes pamatskola – attīstības centrs

              Virtuālā lekcija (ilgums 25-30min.)

   notiks 28.septembrī (otrdien) plkst.18:30

 

Skip to content