Vissirsnīgākie sveicieni 8. marta svētkos!

Dārgās sievietes! Tāpat kā pavasaris zemei dod sauli, siltumu, gaismu un atdzimšanu, tāpat arī jūs sniedzat pasaulei mīlestību, maigumu un skaistumu. Ne tikai svētkos, bet ik dienu, lai jums labs noskaņojums, patiess prieks, sapratne ģimenē, stipra veselība un laime!

”Cālēni” mīļi sveic 8.marta svētkos visas meitenes, mammas, vecmāmiņas, māsas, tantes, māsīcas. Lai šī diena ir saules stariem pilna, lai silda mīļi apskāvieni un sirsniņā ir miers un labs noskaņojums.
/Lai kā pavasara putnu čalas
Tavi dzidrie smiekli skan;
Un lai acis priekiem neredz malas
Jo Tu spožākā no saulēm esi man!/

Mīļās meitenes, jaunkundzes un dāmas!

Šie svētki ir domāti mums – lai tie ir patīkamu pārsteigumu , prieka un ziedu pilni!

Sveiciens Starptautiskajā Sieviešu dienā!

Grupa ,,Lācēni”.

9. un 10. marts. Vecvecāku diena.

Vecmāmiņ, par tavām siltām rokām
Šodien skan lai sirsnīgs, mīļš paldies
Par tām pasakām, par zeķītēm un cimdiem,
Un par dziesmām tevis mācītām.


Vectētiņ, šodien paldies gribam sacīt,
Ka mācīji saprast- kas labs un, kas ļauns,
Pa darba tikuma ceļu prati mūs vadīt,
Lai dzīvi veidojot nebūtu kauns.

Marta sākums PII “Varavīksne”” bija veltīts mūsu  mīļajiem un gādīgajiem vecvecākiem. Rīkotajos pasākumos ar lielu mīlestību, atbildību un sirsnību bērni dziedāja dziesmas, deklamēja dzejoļus, dejoja jautras dejas un rotaļas kopā ar vecvecākiem. Kā pateicību par vecvecāku sniegto mīlestību un darbu, bērni tiem pasniedza pašgatavotas dāvanas, sirsnīgas bučas un apskāvienus.

Mīļš paldies Jums, vecvecāki, par veltīto laiku, palīdzību un mīlestību audzinot mazbērnus!

Vēlam Jums veselību, katru dienu pavadīt ar smaidu, laimi un brīnumainiem mirkļiem!

Liels paldies mūzikas un grupu skolotājam par padarīto labu un ļoti svarīgu darbu – par vecvecāku dienas organizēšanu!

Skip to content