Ziemassvētku dāvināšanas laiks

Arī šogad mūsu iestādes bērni, mūsu čaklie rūķi,  paveica labu darbu un iepriecināja Ziemassvētkos Rēzeknes pansionāta- pensionāru sociālo pakalpojuma centra iemītniekus!
           Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde, piekrita iesaistīties labdarībās akcijā un pagatavoja 65 apsveikuma kartītes!!! Metodiķe nogādāja gatavās kartītes uz LSK Latgales komiteju.
Ziemassvētkos apsveikuma kartītes kopā ar mūsu gaišajām domām un labiem novēlējumiem tiks nogādātas uz pansionātu.
          Sirsnīgs paldies pirmsskolas skolotājam, kuras organizēja kartīšu darbnīcas grupās!!!

Visiem mierīgu un svētīgu ceturto Adventi!

Šīs dienas pirms Ziemassvētkiem
Ved mūs pretim kādam baltam klusumam,
Aiz kura ir kaut kas mīļš, sen aizmirsts un pazaudēts,
Kas mums atkal no jauna jāatrod.

Atkal svecīšu liesmas
Adventa vainagā plīvo,
Un Ziemassvētku dziesmas
Mūsu lūpās dzīvo.
Četras gaišas dvēselītes
Ar mums sarunājas,
Četras baltas dvēselītes
Jautā – kā mums klājas?
Vai patiesā ticībā esam,
Ziemassvētkus gaidot,
Vai mīlu sev sirdīs nesam,
Tuvāko neatraidot,
Vai varam tiešām no sirds
Lūgt Dievam piedot grēkus,
Vai acīs mums mīļums mirdz,
Uzveicot tumšos spēkus?
Četras gaišas dvēselītes
Silda mūs putenī bargā,
Četras baltas dvēselītes
Mūsu cerības sargā.

Skip to content