Miķeļdiena

Miķeļdiena

Aktualitātes
29. septembrī, kad kalendārā ierakstīts Miķeļa vārds, Latvijā svinam Miķeļdienu.Šodien grupās svinējām Miķeļdienu un priecājāmies par novākto ražu. Izgaršojām, smaržojām, taustījām RUDENS RAŽU un noskaidrojām, kāpēc  Miķelis ir bagāts vīrs! Miķelis simboliski uztverts kā dāsns un bagāts vīrs, jo  tieši viņš gādājis par ražu un līdz ar to – iztikšanu!Viņš tiek saukts arī par maizes tēvu, jo tā īsti Miķeļus varēja svinēt tad, ja laukā bija nopļauti rudzi. Šis ir arī laiks, kad var nedaudz atvilkt elpu pēc smagajiem vasaras un rudens darbiem. Viss iesētais ir izaudzis un novākts. Dienas kļūst īsākas, vakari – garāki, tāpēc sākas vakarēšanas un veļu laiks. 
Lasīt tālāk
EIROPAS SPORTA NEDĒĻA!

EIROPAS SPORTA NEDĒĻA!

Aktualitātes
EIROPAS SPORTA NEDĒĻA! Ar aicinājumu “Piecelies un piecel citus!” visā Latvijā šogad no 23. līdz 30.septembrim notika Eiropas sporta nedēļa.  Eiropas Sporta nedēļa ir Eiropas Komisijas iniciatīva, lai rosinātu sportu un fiziskās aktivitātes Eiropā. Tās ietvaros pavisam 41 Eiropas valstī tiek organizēti jauni pasākumi un izmantotas esošās iniciatīvas, kas jau tagad veiksmīgi īstenotas Eiropas, valsts, reģionālā vai vietējā mērogā. Eiropas mēroga kampaņa mudina eiropiešus būt aktīviem (#BeActive) ne tikai Sporta nedēļā, bet visu gadu.  Sporta aktivitātes ir cieņā arī pie mums, PII ,, Varavīksne’’ . Mēs izbaudījām sacensību garu skolotājas Diānas sagatavotajās stafetēs.  Visas nedēļas garumā vingrojām kopā ar lapsiņu Tuttu muzikālajā pavadījumā.Nedēļas sākumā bērni aizceļoja uz ,, Veselīgo uztura pasauli”, kur uzzināja par veselīgā uztura piramīdu, ka augļi un dārzeņi, kā arī olbaltumvielas ir ļoti svarīga ēdiena sastāvdaļas. Veselīgs uzturs dot spēku,…
Lasīt tālāk
Radošo darbu  izstāde „ Rudens krāsu spēle!”

Radošo darbu  izstāde „ Rudens krāsu spēle!”

Aktualitātes
Radošo darbu  izstāde „ Rudens krāsu spēle!” No 25.septembra  līdz 2. oktobrim mūsu iestādi rotā krāšņas rudens ziedu kompozīcijas, gaiteņos var sastapt dažādus ežukus, ķirbju vīriņu un daudzus citus kukaiņus un dzīvniekus. Parādē piedalās arī dārzeņu lidaparāti un mašīnas! Apmeklētāji un bērni apstājas un priecājas par izstādi, paužot patiesu apbrīnu par oriģinālajiem bērnu un viņu vecāku kopdarbiem!    Paldies visam ģimenēm, kuras ļāvās fantāzijai un piedalījās rudens ziedu un dārzeņu kompozīciju izstādes tapšanā!
Lasīt tālāk
Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem pilsētas sabiedriskajā transportā

Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem pilsētas sabiedriskajā transportā

Aktualitātes
Par braukšanas maksas atvieglojumiem skolēniem pilsētas sabiedriskajā transportā Vecāku lielās intereses dēļ par braukšanas maksas atvieglojumu izmantošanas kārtību SIA “Rēzeknes Satiksme” autobusos skolēniem un pirmsskolas vecuma bērniem pēc izmaiņām saistošajos noteikumos “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Rēzeknes pilsētas sabiedriskajā transportā”,  Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība sniedz detalizētāku šīs tēmas skaidrojumu. Ar šī gada 1. septembri braukt bez maksas SIA “Rēzeknes Satiksme” autobusos ar Skolēna karti turpina: pirmsskolas vecuma bērni – neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas;personas, kuras mācās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs, koledžās un augstskolās un kuru dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā. Atvieglojums attiecas uz skolēniem un studentiem. Atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar Rēzeknieša karti/Skolēna karti, var saņemt personīgi griežoties Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības Iedzīvotāju apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93) vai zvanot pa tālr. 646 07609. Savukārt Rēzeknes pilsētas vispārējās izglītības iestāžu…
Lasīt tālāk
Rēzeknes slimnīca turpina izglītot bērnus par mutes un zobu veselību

Rēzeknes slimnīca turpina izglītot bērnus par mutes un zobu veselību

Aktualitātes
Lai veicinātu sabiedrības izpratni un pievērstu uzmanību bērnu mutes dobuma un zobu veselībai, SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA” šī gada septembrī un oktobrī organizēs izglītojošās un interaktīvās nodarbības bērniem Rēzeknes pirmsskolas izglītības iestādēs un sākumskolās. Projekta mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un veidot pareizus mutes dobuma un zobu kopšanas ieradumus  pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. 2023.g.7.septembrī izglītojošās nodarbības tika organizētas mūsu iestādes 4-6 gadu veciem bērniem veselības veicināšanas un slimību profilakses projekta “Profilaktiskie pasākumi mērķa grupām par mutes dobuma higiēnu un veselīga uztura nozīmi” ietvaros. Bērni piedalījās bezmaksas interaktīvas nodarbībās par zobu higiēnu un par veselīga uztura nozīmi, ievērojot vecumposmu īpatnības. Bērniem uztveramā valodā, nodarbības vadīja zobu higiēnists, savukārt informāciju interaktīvā rotaļu veidā palīdzēs apgūt Dr. Klauns. Liels paldies par lielisku iespēju, jo tieši pirmsskolas vecums ir piemērots laiks, kad bērnam veidot…
Lasīt tālāk
Tēvu diena

Tēvu diena

Aktualitātes
,,  Mans tētis visu var” Tēvs ir  katram bērnam savs, Tāpēc, ka tas tētis tavs. Mīļākais un jaukākais, Foršākais un stiprākais. Iemāca tas visu ko, Katram bērnam svarīgo.  Stāsta jokus arī tas. Spēlēs līdzi darbojas. Skriet tad arī ejam mēs , Kurš gan mūs vairs panākt spēs. Tētis man vislabākais, Vienmēr uz šīs pasaules! Tēvu dienas pēcpusdiena  PII ,, Varavīksnes’’ bērniem un viņu tēviem izvērtās ļoti rosīga. Šogad tēviem bija iespēja pierādīt, ka viņi ir visforšākie, vislabākie, vismīļākie,   visstiprākie. Kopīgi sadarbojoties bija jādodas uz piedzīvojumu zemi. Pa ceļam bērniem un tēviem nācās doties cauri ,,Sasveicināšanās stacijai”, “Iesildīšanās stacijai,,,  Spēka vīru stacijai”, ,, Makšķernieku stacijai” un pat  ,, Mednieku stacijai”.  Bija sirsnīgi un aizkustinoši vērot, kā bērni samīļo savus tēvus, kā tēvi samīļo savus bērnus… Lai arī steidzīgajā ikdienā pietiek laika…
Lasīt tālāk
Zinību dienas svētki

Zinību dienas svētki

Aktualitātes
Kaut kur tālumā uz laukadzestrs rīts tiek miglā tīts.Kaut kur pļavā, rīta rasākājas mazgā septembris.Tālumā aiz košiem siliemNoskan sapņains skolas zvans.Ir nu atkal klāt tas brīdis,kad uz bērnu dārzu doties laiks.1.septembris jeb Zinību diena ir diena, kad sākas jauns mācību gads. Tā ir diena ar ziediem, smaidiem, prieku un rudens elpu.Mūsu pirmsskolas skolotājas ļoti daudz darīja, lai šī diena būtu īpaša bērniem un viņu vecākiem. No paša rīta bērnus un vecākus sagaidīja priecīga mūzika un fotostūrītis, lai varētu iemūžināt šo skaisto dienu! Dienas turpinājumā bērnus gaidīja Rūķis – Pūķis un Pūcīte “Pū”.Kopā ar bērniem varoņi devās ceļojumā uz skolu , lai iepazītos ar mācību nodarbībām – zīmēšanu, valodu, dabu , sportu, gāja rotaļās un jautri pavadīja laiku!Novēlam, lai katrs rīts ir aizraujošu ideju un darba spara pilns, lai mācību laikā…
Lasīt tālāk
Svētku gājiens 2023

Svētku gājiens 2023

Aktualitātes
5. augustā, plkst. 19.00 notika tradicionālais svētku gājiens par godu Rēzeknes pilsētas svētkiem - Rēzeknei 738. Paldies izglītojamo ģimenēm, pedagogiem, skolotāju palīgiem un administrācijai par dalību gājienā. Paldies skolotājām, skolotāju palīgiem un administrācijai par sagatavošanas darbiem. Jūs esat paveikuši lielu un radošu darbu.
Lasīt tālāk