Attālinātās mācības 2019-2020

Katru nedēļu publicēsim Rēzeknes pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Varavīksne” skolotāju sagatavoto mācību saturu.

Sagatavotos uzdevumus bērni veic kopā ar vecākiem.

Lai interesanta mācīšanās kopā!

Ja ir jautājumi var sazināties ar iestādes metodiķi pa e-pastu – kruinga@inbox.lv vai ar skolotājām whats app grupās.

 

Printētus   materiālus gr. “Mārīte”  un “Bitīte” vecāki      var saņemt otrdienās pie ieejas durvīm vai var izmantot šos materiālus elektroniski iestādes mājas lapā. Citu grupu bērniem materiāli ir pieejami elektroniski iestādes mājas lapā, nepieciešamības gadījumā arī uz papīra (var pieteikt whatsapp grupās) . 

 

Temats “Mana brīnumzeme”

1. nedēļa (lejuplādēt)

 

2.nedēļa (lejuplādēt)

2.nedēļas darba lapas gr. Bitīte (lejuplādēt)

2.nedēļas darba lapas gr. Mārīte (lejuplādēt)

ATŠIFRĒ VĀRDU (lejuplādēt)

Skaitļa 7 sastāvs (lejuplādēt)

Papilduzdevumi matemātikā 6 gad. bērniem (lejuplādēt)

Izkrāso pats 3-4 gadi (lejuplādēt)

Matemātika 3-4 gadi (lejuplādēt)

Burtu elementu rakstīšana 3-4gadi (lejuplādēt)

Izkrāso pats 2-3 gadi (lejuplādēt)

Zīmējam 2-3 gadi (lejuplādēt)

 

3.-4.nedēļa (lejuplādēt)

3.-4. nedēļa gr. “BITĪTE”” 5 gadi (lejuplādēt)

3.-4. nedēļa gr. “BITĪTE” 6 gadi (lejuplādēt)

3.-4. nedēļa gr. “MĀRĪTE” 5-6 gadi (lejuplādēt)

ATŠIFRĒ VĀRDU (lejuplādēt)

3.-4. nedēļa gr. “SAULĪTE” 3-4 gadi (lejuplādēt)

3.-4. nedēļa gr. “CĀLĒNI” 3-4gadi (lejuplādēt)

3.-4.nedēļa Zīmēšana un veidošana 2-3 gadi (lejuplādēt)

3.-4.nedēļa Krāsojamās lapas 2-3 gadi (lejuplādēt)

Lieldienas krāsojamās lapas (lejuplādēt)

3.-4. nedēļa Papilduzdevumi matemātikā (lejuplādēt)

Ieteikumi sporta aktivitātēm un radošajam darbam (lejuplādēt)

 

Olas idejas radošajam darbam (lejuplādēt)

Videoveidošana:

Video no internet vietnes: https://www.youtube.com

 

Video no internet vietnes: https://www.youtube.com

 

Video no internet vietnes: https://www.youtube.com

 

LIELDIENAS (lejuplādēt)

Video no internet vietnes: http://www.folklorasbiedriba.lv/tradicijas/lieldienas0/

Video no internet vietnes: https://www.youtube.com

Pasha(lejuplādēt) mācību līdzeklis mazākumtautību grupām

 

Temats ““Ceļam un būvējam””

1.nedēļa (20.04.20.-26.04.20.) Darba plāns pa grupām (lejuplādēt)

Darba lapas no 20.04. gr. Mārīte (lejuplādēt)

Darba lapas no 20.04. gr. BITĪTE 6 gadi (lejuplādēt)

Darba lapas no 20.04. gr. BITĪTE 5 gadi (lejuplādēt)

Darba lapas (latviešu valoda) no 20.04. gr.Bitīte (lejuplādēt)

Darba lapas no 20.04. gr. CĀLĒNI 3-4gadi (lejuplādēt)

Darba lapas no 20.04. gr. SAULĪTE 3-4gadi (lejuplādēt)

Darba lapas no 20.04. Krāsojamās lapas 2-3 gadīgiem  bērniem (lejuplādēt)

Papilduzdevumi matemātikā (lejuplādēt)

Idejas radošajam darbam (lejuplādēt)

 

Videoveidošana

 

 

 

 

 

 

Mājas no papīra:

1.māja

 

 

2.māja

 

3.māja

 

 

2.-3.nedēļa (27.04.20.-08.05.20.) Darba plāns pa grupām (lejuplādēt)

Darba lapas (27.04.20.-08.05.20.) Latviešu valoda gr. “Bitīte” (lejuplādēt)

Darba lapas (27.04.20.-08.05.20.) gr. “Bitīte” 5 gadi (lejuplādēt)

Darba lapas (27.04.20.-08.05.20.) gr. “Bitīte” 6 gadi (lejuplādēt)

Darba lapas (27.04.20.-08.05.20.) gr. “Mārīte” 5 gadi (lejuplādēt)

Darba lapas (27.04.20.-08.05.20.) gr. “Mārīte” 6 gadi (lejuplādēt)

Darba lapas (27.04.20.-08.05.20.) gr. “Cālēni” un “Saulīte” 3-4 gadi (lejuplādēt)

Darba lapas (27.04.20.-08.05.20.) gr. “Pasaka” un “Lācēni” 1,5-3 gadi gadi (lejuplādēt)

Iestādes logopēda ieteikumi bērna runas attīstībai (krievu plūsma) (lejuplādēt)

iestādes logopēda ieteikumi bērna runas attīstībai (latviešu plūsma) (lejuplādēt)

Idejas radošajam darbam (putni no papīra) (lejuplādēt)

Jautrā matemātika, papilduzdevumi (lejuplādēt)

Putni:

Origami

 

Plastilīns

 

             

 

4.nedēļa (11.05.20.-15.05.20.) Darba plāns pa grupām (lejuplādēt)

no 11.05._6 gadi_Bitīte (lejuplādēt)

no 11.05._6 gadi_Mārīte (lejuplādēt)

no 11.05._5_gadi_Bitīte (lejuplādēt)

no 11.05._5 gadi_Mārīte (lejuplādēt) 

no 11.05. _3-5gadi (Lejuplādēt)

no 11.05._2-3gadi (Lejuplādēt)

 

1.-2. nedēļa  18.05.2020.-29.05.2020.

Izziņas temats “Dzīves cikls” no 18.05. gr. “Mārīte” un gr. “Bitīte” (lejuplādēt)

no 18.05. darba lapas gr. Bitīte 6 gadi (lejuplādēt)

no 18.05. darba lapas gr. Bitīte_5_gadi (lejuplādēt)

Runas attīstība (krievu valoda) (lejuplādēt)

no 18.05. darba lapas gr. Mārīte_5_gadi (lejuplādēt)

no 18.05. darba lapas gr. Mārīte 6 gadi (lejuplādēt)

Izziņas temats “Kā lai izaudzē?” no 18.05. gr. “Saulīte” un gr. “Cālēni” (lejuplādēt)

no 18.05. 3-4 gadi, darba lapas gr. “Cālēni” (lejuplādēt)

no 18.05. 3-4 gadi, darba lapas gr. “Saulīte” (lejuplādēt)

Izziņas temats “Ripo, birst un slīd” no18.05 gr. “Pasaka” un gr. “Lācēni”

no 18.05. 2-3 gadi darba lapas

 

 

 

 

Esam apkopojuši arī dažādas tiešsaistes vietnes un lietotnes, kuras iespējams izmantot mācībām mājas apstākļos.

Bezmaksas vietnes:

Cirkulis – krāsojamās lapas, puzles u. c.;

Māci un mācies – mācību spēles latviešu valodas apguvei;

Pasakas – alfabēts, spēles, audiopasakas, teikas, krāsojamās lapas, pasaku kino;

Bērnistaba – interaktīva krāsošana, krāsojamās lapas, animāciju filmas, burti, cipari, puzles, pulkstenis, citi interaktīvi mācību materiāli;

Lasāmkoks – mācību spēles: burti, vārdu mīklas, cipari;

Mana spēļu kaste – ciparu un burtu spēles;

Džimba – sociālās un drošības spēles;

Kidi – cipari, burti un citas spēles;

Uzdevumi.lv – matemātikas un latviešu valodas apguve;

Soma – burti un skaitļi, darba lapas;

Māconis – burti, skaitļi, darba kartes un spēles, viss ap mani (bez maksas līdz 2020. gada 30. jūnijam);

Ķeburu mākslas burtnīca – vizuālo un radošo domāšanu attīstoši uzdevumi, zināšanu pilnveidošana par Eiropu;

Letonika – runājošās pasakas.

 

Play veikala vai App Store aplikācijas:

Gudrinieks – mācību palīglīdzeklis matemātikas apguvei;

Latviešu ābece – pasakas, stāsti, dziesmas, mīklas, sakāmvārdi pirmsskolas vecuma bērniem.

 

Maksas vietnes:

Armino – printējami mācību materiāli rotaļnodarbībām un bērnu domāšanas attīstīšanai;

Dzene – printējamas domāšanas attīstīšanas uzdevumu darba lapas;

Mācies darot – printējamas domāšanas attīstīšanas uzdevumu darba lapas un kartītes.

 

Temats “Mana brīnumzeme”

Atgriezeniskā saite:

1.nedēļa

 

             

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                   

                

 

 

 

           

 

                      

 

          

 

 

               

 

Atgriezeniskā saite:

2.nedēļa

                                    

                                                         

 

                                         

         

           

            

                   

 

 

        

              

 

 

 

 

                     

               

 

         

 

               

 

               

 

 

                                   

 

Atgriezeniskā saite:

3.-4.nedēļa

                       

                

 

             

 

 

                        

 

            

 

 

 

             

                

 

                     

 

                              

                                   

 

                   

 

           

 

        

 

                   

 

                                     

 

         

             

                                     

 

            

 

           

 

             

 

        

 

              

 

          

 

 

              

 

          

 

             

 

        

 

             

         

 

          

 

              

 

              

 

            

 

        

 

        

 

        

 

   

 

      

 

          

 

       

 

          

 

          

 

        

 

    

     

        

 

         

 

           

 

         

 

           

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temats ““Ceļam un būvējam””

Atgriezeniskā saite:

 

                

 

 

        

        

 

 

         

 

               

 

              

 

           

 

        

 

       

 

             

 

           

 

              

 

            

 

        

 

         

 

      

 

           

 

       

 

1.-2. nedēļa  18.05.2020.-29.05.2020.

 

             

 

        

 

Skip to content